De organisatie
Sandbergen & Weber Consultants richt zich op drie disciplines te weten Loopbaanbegeleiding, Praktische personeelsondersteuning en Inkoop- en Contractmanagement. Concrete voorbeelden daarvan vindt u op deze website.

Sandbergen & Weber aanvaardt opdrachten met betrekking tot n van de genoemde disciplines, maar ook opdrachten waarbij ondersteuning vanuit een combinatie van disciplines wordt gevraagd, behoren tot de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan praktische personeelsondersteuning in combinatie met inkoop- en contractmanagement zoals het afsluiten van contracten met arbodiensten, uitzendbureaus en/of leasemaatschappijen. Voor alle disciplines geldt dat ondersteuning zowel vanuit de eigen vestiging kan worden verleend, als op locatie van de opdrachtgever. Afhankelijk van het soort opdracht kan de ondersteuning worden verleend op uurbasis, per dagdeel of voor de duur van een project. Het tarief wordt in onderling overleg bepaald en vastgelegd in een overeenkomst.

Gedragscodes
Voor elke outplacementopdracht is de gedragscode van de Noloc van toepassing
(zie http://www.noloc.nl)

Voor elke opdracht op het gebied van praktische personeelsondersteuning is de gedragscode van de NVP van toepassing
(zie http://www.nvp-plaza.nl)

Aansprakelijkheid
Sandbergen & Weber Consultants B.V. heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor Bedrijven en Beroepen. Deze is alleen van toepassing in geval van geleden schade door opdrachtgever en/of clint door aantoonbare opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid zal nimmer de daarin verzekerde bedragen overschrijden.

De polisvoorwaarden zijn op verzoek ter inzage.